Mechanik samochodowy – zagrożenia na stanowisku pracy

Mechanik samochodowy – opis zawodu

Mechanik samochodowy to pracownik najczęściej warsztatu bądź serwisu samochodowego. Do jego codziennych obowiązków najogólniej mówiąc należy przegląd samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz ich naprawa. Praca oczywiście zaczyna się od kontaktu z klientem w celu omówienia rodzaju i zakresu usterki. Do bardziej szczegółowych zadań należą między innymi: wymontowanie, kontrola zużycia i wymiana części, np. tłoków, drążków i innych podzespołów. Mechanik samochodowy bardzo często wymienia także przewody w obwodach elektrycznych, sezonowo opony, płyny eksploatacyjne i zużyte filtry. Kolejne popularne czynności to wymiana klocków i regulacja hamulców oraz wszelkiego rodzaju naprawy od silnika począwszy aż do uszkodzonej karoserii. Pracownik warsztatu może również być wyspecjalizowany jako mechanik samochodów osobowych, autobusów i wozów ciężarowych lub na przykład pojazdów rolniczych czy ciężkich maszyn drogowych.

Sprzęt jakim pracuje mechanik samochodowy

 

W dobie współczesnego rozwoju technologii sprzęt w warsztacie samochodowym jest naprawdę na wysokim poziomie. To nie jest już tylko niezawodny komplet kluczy i śrubokrętów. Wyposażenie serwisów zostało wzbogacone o nowoczesny elektroniczny sprzęt pomiarowy, testowy i diagnostyczny. Podstawowe zaopatrzenie warsztatu to również narzędzia do obróbki skrawaniem np. tokarki. Ponadto w pracy mechanika niezbędny jest sprzęt spawalniczy, podnośnik do pojazdów, pistolety do spryskiwania, narzędzia lutownicze, oliwiarki czy mikrometry. Narzędzia, jakimi się pracownicy posługują, mogą być ręczne, pneumatyczne oraz oczywiście elektryczne.

 

Czynniki niebezpieczne na stanowisku pracy mechanika samochodowego

Czynniki niebezpieczne w miejscu pracy to takie, których oddziaływanie może powodować uraz lub inne istotne natychmiastowe pogorszenie stanu zdrowia, a nawet śmierć człowieka. Częstymi przyczynami wypadków są: nieodpowiednia organizacja i metody pracy, wadliwy stan narzędzi oraz nieprzestrzeganie przepisów i instrukcji podczas pracy. Miejsce pracy mechaników samochodowych stwarza bardzo dużo potencjalnych zagrożeń wypadkowych. Mogą to być: upadek na śliskiej nawierzchni, poparzenia i poważne zranienia przez ostry i obrotowy sprzęt warsztatowy. Kolejne zagrożenia to skaleczenia, potłuczenia głowy, kończyn i innych części ciała, a także porażenie prądem elektrycznym oraz pożar i wybuch. W warsztacie samochodowym istnieje również niebezpieczeństwo upadku na niższy poziom, np. z drabiny, schodów czy wpadnięcie do kanału rewizyjnego. Natomiast odłamki przedmiotów podczas szlifowania i obróbki skrawaniem mogą przyczynić się do urazów oczu.

Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy mechanika

 

Czynniki szkodliwe w miejscu pracy to takie, których oddziaływanie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia i choroby człowieka. Z grupy czynników fizycznych mechanik narażony jest na promieniowanie, np. nadfioletowe i podczerwone, a tym samym możliwość uszkodzenia wzroku. Z kolei hałas pochodzący do urządzeń czy silnika pojazdu, po przekroczeniu dopuszczalnego natężenia, może prowadzić do pogorszenia słuchu. Szkodliwe są także drgania mechaniczne, jakie wywarzają ręczne narzędzia. Ponadto w warsztacie samochodowym istnieje cała masa szkodliwych czynników chemicznych. A tworzą je liczne środki chemiczne o działaniu drażniącym, żrącym, uczulającym, toksycznym, a nawet rakotwórczym. Należą do nich przykładowo: smary, płyny, rozpuszczalniki, pyły i aerozole, detergenty oraz spaliny. Równie szkodliwe dla zdrowia pozostają mikroorganizmy chorobotwórcze z grupy czynników biologicznych. Natomiast czynniki psychofizyczne to przede wszystkim obciążenie fizyczne statyczne i dynamiczne pracą, podnoszenie i przenoszenie ciężkich przedmiotów oraz obciążenie emocjonalne. Stres ten spowodowany jest głównie presją czasu i odpowiedzialnością za wykonywane zadania.

Mechanik samochodowy – profilaktyka zagrożeń

Stanowisko pracy mechanika pojazdów samochodowych, czyli wyposażenie i oprzyrządowanie, powinno być optymalnie dostosowane do charakteru wykonywanych zadań. Należy więc zapewniać pracującym bezpieczeństwo, aby nie zagrażać ich zdrowiu i życiu. A zatem sprzęt, jakiego używa mechanik samochodowy, powinien być odpowiednio kontrolowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta. Nieużywane kanały powinny być zamykane lub widocznie oznakowane. Istotne również pozostaje prawidłowe oświetlenie miejsca pracy, odpowiednia temperatura powietrza oraz dbanie o porządek nie tylko na regałach, ale również na drogach komunikacyjnych. Ponadto pracownik warsztatu powinien przestrzegać norm dźwigania, nosić pełne obuwie z podeszwą antypoślizgową, zaś na czas pracy w podwyższonych hałasie nakładać ochronniki słuchu. Inne środki ochrony indywidualnej niezbędne w tej pracy to odpowiednie rękawice, tarcza spawalnicza i gogle ochronne. Należy pamiętać, że dbanie o własne bezpieczeństwo w serwisie samochodowym to również dbanie o bezpieczeństwo odwiedzających warsztat klientów. I każdy dobry mechanik samochodowy zna tą zasadę. Na przykład w Rzeszowie bardzo profesjonalnie do swoich zadań podchodzą pracownicy Warsztatu Samochodowego GARAGE 66 znajdującego się przy Alei Gen. Władysława Sikorskiego 435, tel. 730-778-778.